Stříbrná tětiva

Tábor s lukostřelbou

Cena

To nejlepší pro Vaše dítě

Čtrnáctidenní pobyt

7.490,-Kč

V ceně je zahrnuto: doprava, ubytování, strava, lukostřelecký výcvik, táborové hry, výlety, dozor vedoucích, praktikantů a instruktorů lukostřelby.

Pokud pojedete odjinud než z Prahy, pošleme Vám podrobné instrukce, jak se na tábor dostanete.

Ke stažení

Všeobecné podmínky

Zde si můžete stáhnout všeobecné podmínky platné pro letošní ročník dětského tábora.