Stříbrná tětiva

Tábor s lukostřelbou

čekají nás dobrodružství

Škola kouzel Na Měsíční louce

Před dvěma sty lety porazila čtveřice odvážných a moudrých kouzelníků a kouzelnic zlého černokněžníka Maxveria, který se pokoušel o ovládnutí celého magického světa. Po porážce tohoto zlosyna nastalo období klidu a blahobytu.

Tito čtyři kouzelníci poté založili Školu kouzel Na Měsíční louce a s ní čtyři koleje. Každá kolej nese jméno jednoho z bájných draků ze starých pověstí. Koleje se nazývají Vodovír, Jiskrhoř, Dunihor a Hromomrak.

Na začátku svého studia kouzelnického umění je každý student přiřazen do jedné z těchto kolejí a pro tu pak získává body při zkouškách magických dovedností a kolej s nejvíce body je na konci studijního období vyhlášena jako nejlepší.

Studenti se budou účastnit přednášek z alchymie, astrologie, obrany proti černé magii, nauky o zázračných tvorech a dalších kouzelnických věd pod vedením uznávaných špiček ve svých oborech.

Zlo může kdykoliv znovu udeřit. Ale do cesty se mu postaví nespočet zručných kouzelníků, ochránců míru a přírodního řádu.

Připravovaný tábor je zaměřený nejen na výuku lukostřelby, ale i další táborové dovednosti. Je určen pro kluky a holky od 7 do 14 let, pro zkušené střelce i ty, kdo ještě nedrželi luk v ruce. Vybavení můžeme dětem zapůjčit. Střílet budeme především z reflexních luků karbonovými šípy.

Ubytování je zajištěno v podsadových stanech a teepe, stravování v kryté jídelně, umývárna a suché záchody.

Doprava bude zajištěna autobusem z Prahy a zpátky.

Naše nabídka

Nejlepší péče

Pohyb na čerstvém vzduchu, kamarádi a zábava

Na našem táboře se děti ocitnou ve škole kouzel. Kromě lukostřelby se naučí spoustu věcí důležitých pro mladé kouzelníky.

Hraní, puťáky a lukostřelba

Každé dopoledne pravidelné tréninky v lukostřelbě (reflexní luky), odpoledne etapové hry, puťáky, táborové ohně, noční hra a spousta další zábavy.

Pravidelné stravování

5 x denně výborná zdravá strava, převážně vegetariánská, kvalitní pitný režim.

Spaní v podsadových stanech a teepEe

I přes spoustu zábavy budou mít děti dostatek prostoru pro kvalitní odpočinek.