Stříbrná tětiva

Tábor s lukostřelbou

Koučink

Online kurz „Základy koučování“

V online kurzu „Základy koučování“ se seznámíte s vývojem koučinku, jeho klíčovými principy, naučíte se základní strukturu koučovacího rozhovoru a osvojíte si základní techniky a dovednosti. Každá lekce se sestává jen z tolika teorie, kterou využijete pro praxi, ukázky a tréninku ve dvojicích. Vyzkoušíte si koučovací rozhovor jak v roli kouče, tak roli klienta, a tím poznáte jeho efekty sami na sobě. Vždy je ponechám prostor důvěry a vzájemného respektu pro sdílení, dotazy a možnost nalézt vlastní cesty. Uvědomění je smyslem koučování. Kurz je určen pro ty, co zvažují, zda se koučování dál věnovat profesně, pro manažery a majitele firmy, terapeuty nebo pro sebekoučování.

Co si z kurzu můžete odnést a naučit se?

 • Seznámíte se se základními technikami koučinku a již po první hodině je začnete používat ve svém každodenním životě.
 • Změníte svůj pohled na rozvoj a pomoc druhým i sobě. Pochopíte, co to znamená druhým pomáhat a jak je neobírat o jejich sílu.
 • Naučíte se, jak řešit běžné i složité situaci v komunikaci, udržet si nadhled a zároveň být druhému partnerem.
 • Začnete lépe rozumět sami sobě, ostatním a vašemu způsobu přemýšlení.
 • Užíváním koučovacích technik si zlepšíte komunikaci a vztahy v osobním i pracovním životě. Ušetříte tak čas, peníze a vyhnete se zbytečným nedorozuměním.
 • Naučíte se vytvářet respektující prostředí plné důvěry, které podporuje v lidech kreativitu a spolupráci.
 •  

JAK KURZ PROBÍHÁ?

 • Online kurz „Základy koučování“ probíhá po 8 týdnů v blocích o 3 hodinách v odpoledních hodinách po domluvě s účastníky kurzu.
 • Během jednotlivých lekcí se dozvíte teorii potřebnou pro práci v praxi, následuje ukázka jednotlivých částí jednoduchého koučovacího rozhovoru a trénink.
 • Trénink koučování probíhá i mimo lekce s koučovacím partnerem, případně prvními klienty.
 • Ke studiu jsou k dispozici materiály.
 

Lektorka:

Ing. Jana Herotová, terapeut a kouč. Práci s lidmi a poradenství se věnuje více jak 10 let. Absolvovala kurz koučování v rámci programu Život jako hra a odkoučovala stovky hodin. Přínos koučovacího přístupu si ověřila jak ve své manažerské praxi v nadnárodní firmě, tak i v individuálních hodinách.
Cena: 10.000,- Kč
Kontakt: tesinskaj@email.cz, tel.: 606 712 088